달력

« » 2019.10
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

목(Thur)

금(Fri)

토(Sat)

3:30

실내 승급심사

Indoor belt test

3:30

실내 승급심사

Indoor belt test

Am 10:00

야외수련 _ 청소년,성인부

Outdoor training for

Youth & Adult

5:30

실내 승급심사

Indoor belt test

5:30

실내 승급심사

Indoor belt test

Pm 4:00

야외수련 _ 유소년부

Outdoor training for kids

 

 

 

Posted by 법인명: 무카스 태권도장 무토 자아완성

댓글을 달아 주세요